Koncept: Vilken är din favoritkvadrat? Varumärkeskampanj för Ikano Bostad. Syfte: Höja kännedomen om Ikano Bostad och ladda varumärket med värdeorden prisvärda och kvadratsmarta. Kampanjen var lyckad och gick i Stockholms tunnelbana, stortavlor, bussar och annonsering i Metro.
Helsida i Ikea Family. Budskap: Starta sparkonto. Utmaning: Inte vara bankiga. Syfte: Stärka IKEA/Ikanos gemensamma bakgrund.
Den här annonsen tog vi fram för Ikano Bostad. Uppdraget var att berätta om. Ikano Förmån och dra nytta av kopplingen till Ikea.
Här tog vi fram en 6-sidig folder för att kommunicera med olika intressenter som markägare, bostadsköpare och nya kollegor på Almedalen.
Uppdragsgivare: Ikano Bank och Ikano Bostad. Utmaning och uppdrag: Att hitta ett grepp för att kommunicera både
Ikano Bank och Ikano Bostad i samma annons. 

Några sidor ur Ikano Bostads Hållbarhetsredovisning.

You may also like

Back to Top