Koncept: Vilken är din favoritkvadrat? Varumärkeskampanj för Ikano Bostad. Syfte: Höja kännedomen om Ikano Bostad och ladda varumärket med värdeorden prisvärda och kvadratsmarta. Kampanjen var lyckad och gick i Stockholms tunnelbana, stortavlor, bussar och annonsering i Metro.
Copy: Eva Rydinger, Foto: Lars Trangius

Helsida i Ikea Family. Budskap: Starta sparkonto. Utmaning: Inte vara bankiga. Syfte: Stärka IKEA/Ikanos gemensamma bakgrund. Copy: Eva Rydinger
Den här annonsen tog vi fram för Ikano Bostad. Uppdraget var att berätta om. Ikano Förmån och dra nytta av kopplingen till Ikea. Copy: Eva Rydinger
Här tog vi fram en 6-sidig folder för att kommunicera med olika intressenter som markägare, bostadsköpare och nya kollegor på Almedalen. Copy: Eva Rydinger
Uppdragsgivare: Ikano Bank och Ikano Bostad. Utmaning och uppdrag: Att hitta ett grepp för att kommunicera både
Ikano Bank och Ikano Bostad i samma annons. Copy: Eva Rydinger

Några sidor ur Ikano Bostads Hållbarhetsredovisning.

You may also like

Back to Top