Uppdrag: Att lära ut hur man flyttar hemifrån. Målgrupp: Unga som bor hemma fortfarande. Syfte: Att kunder ska känna att SBAB tar ansvar och delar med sig av sin kunskap. I utskicket skickas också med en sexsiding till föräldrarna. Copy: Eva Rydinger
Uppdrag: Att lära ut om hur det fungerar i en bostadsrättsförening och ge tips om viktiga frågor att ställa. Målgrupp: Bolånekunder. Syfte: Att kunder ska känna att SBAB tar ansvar och delar med sig av sin kunskap. Denna lilla bok har blivit en del av de permanenta DR-utskicken till bolånekunder. Copy: Eva Rydinger
Uppdrag: Räntematchen Copy: Eva Rydinger

Uppdrag: Vi fick uppdrag av SBAB att förklara nyttan med en låneskyddsförsäkring. Vad ska man tänka på?
Vad kostar det? Hur tecknar man en sådan då? Kanaler: E-dr och Adr.Utmaning: Varför ännu en försäkring?
Det är så tråkigt och krångligt... Vårt svar: "Jättejobbigt. Men jätteklokt och jätteenkelt." Copy: Eva Rydinger

Uppdrag: Kommunikation om SBAB:s boendeskola. Målgrupp: 1. Föräldrar, 2. Ungdomar. Syfte: informera om att SBAB är bra på boendeekonomi och att man erbjuder en skola på nätet för att bli kunnigare på boendeekonomi.
Copy: Eva Rydinger

Uppdrag: Presentera appen Energiguiden. Syfte: Informera om att SBAB kan hjälpa dig att sänka energinivån.
Träna på att bli en sann miljöhjälte!
Copy: Eva Rydinger

You may also like

Back to Top