Uppdrag: Att lära ut om hur det fungerar i en bostadsrättsförening och ge tips om viktiga frågor att ställa. Målgrupp: Bolånekunder. Syfte: Att kunder ska känna att SBAB tar ansvar och delar med sig av sin kunskap. Denna lilla bok har blivit en del av de permanenta DR-utskicken till bolånekunder. Copy: Eva Rydinger
Uppdrag: Kommunikation om SBAB:s boendeskola. Målgrupp: 1. Föräldrar, 2. Ungdomar. Syfte: informera om att SBAB är bra på boendeekonomi och att man erbjuder en skola på nätet för att bli kunnigare på boendeekonomi.
Copy: Eva Rydinger

Uppdrag: Presentera appen Energiguiden. Syfte: Informera om att SBAB kan hjälpa dig att sänka energinivån.
Träna på att bli en sann miljöhjälte!
Copy: Eva Rydinger

You may also like

Back to Top